Espanjan luokka Käpylän peruskoulussa

Inicio » 2019 » junio

Archivos Mensuales: junio 2019

Admisión de nuevos alumnos: Agosto 2019

Kanslia ja rehtorit ovat kesälomien jälkeen paikalla maanantaina 27.7.2019 klo 8.15 alkaen.

La próxima admisión es el 1 de agosto de 2017

Hora: 8.45

Lugar: Hykkylä, Mäkelänkatu 96, 00610 Helsinki

Las pruebas se organizan sólo para los niveles donde hay plazas disponibles. Para este otoño no se puede solicitar para las clases de primero y segundo.

Soveltuvuuskokeet järjestetään vain niille luokka-asteille, joilla on tällä hetkellä vapaita oppilaspaikkoja. Luokka-asteille 1-2 ei ole mahdollista hakea syksyn 2019 soveltuvuuskokeella.

Curso Plazas libres
Primero / 1lk. (2012) Lleno / Täynnä
Segundo / 2lk. (2011) Lleno / Täynnä
Tercero / 3lk. (2010) 4 plazas / paikkaa
Cuarto / 4lk. (2009) 4 plazas / paikkaa
Quinto / 5lk. (2008) 1 plaza / paikka
Sexto / 6lk. (2007) 1 plaza / paikka

Los alumnos que quieren acceder al programa bilingüe deberán rellenar el siguiente formulario (https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/lomakkeet/62a.pdf en finés solamente) y entregarlo antes del miércoles 19.6.2019:

 1. Por correo electrónico a marc.cerda@edu.hel.fi o jukka.tolvanen@hel.fi.
 2. Personalmente a la secretaría, que se encuentra en el edificio de Hykkylä en el segundo piso.
 3. Por correo a:

Käpylän peruskoulu / soveltuvuuskoeilmoittautuminen / Jukka Tolvanen

PL 3307

00099 Helsingin Kaupunki

¿Cómo son las pruebas de admisión?

Se evaluarán los conocimientos tanto de español como de finés dependiendo del curso al que se quiera acceder. El nivel de las pruebas está adaptado al curso al que quiera acceder.

Las pruebas consisten en:

 • Comprensión lectora (Comprensión auditiva para los que solicitan una plaza en el 1º)
 • Expresión escrita. (Comprensión auditiva para los que solicitan una plaza en el 1º)
 • Entrevista personal en finés y en español.

En el día de las pruebas:

 • Registro de los alumnos a la llegada.
 • A las 8:45 reunión informativa con los padres y los alumnos.
 • Las pruebas de comprensión oral se realizan (finés y español).
 • Las entrevistas individuales tienen lugar (finés y español).

NOTA: Se recomienda a los padres que reserven toda la mañana hasta las 14.30 para las pruebas, es posible terminar antes dependiendo de la hora de sus entrevistas personales. Se aconseja que los alumnos traigan un muñeco para sentirse más a gusto en las entrevistas individuales. Recuerden que hay un periodo largo de espera y por tanto no olviden traer algo de comida. La posibilidad de comer en un restaurante cercano también existe.

Resultado de las pruebas de admisión

En agosto los resultados se envían unos días. Existe la posibilidad de reclamar.


OPPILAAN HAKEUTUMINEN KAKSIKIELISEEN SUOMI-ESPANJA OPETUKSEEN

Seuraava pääsykoe 1.8.2019

Kello: 8.45 alkaen

Paikka: Hykkylä, Mäkelänkatu 96, 00610 Helsinki

Huoltaja ottaa yhteyttä hyvissä ajoin kouluun ennen oppilaan mahdollista koulun aloittamista (viimeistän 19.6.2019). Huoltaja täyttää soveltuvuuskoe-ilmoittautumislomakkeen tarkasti. Linkki lomakkeeseen: (https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/lomakkeet/62a.pdf). Lomake tulee täyttää huolellisesti kaikilta osilta, ja liittää sähköpostin liitetiedostoksi. Jos lapsia on useita, jokaiselle täytetään oma lomake.

Sähköposti lähetetään:

– virka-apulaisrehtorille mailto:jukka.tolvanen@hel.fitai kaksikielisestä opetuksesta vastaavalle opettajalle marc.cerda@edu.hel.fi

– hakemuksen voi lähettää myös postitse

Käpylän peruskoulu / soveltuvuuskoeilmoittautuminen / Jukka Tolvanen

PL 3307

00099 Helsingin Kaupunki

Postissa tulee käydä ilmi huoltajan yhteystiedot sekä oppilaan arvioitu kouluun tuloaika (pvm).

Hyväksytyn soveltuvuuskokeen suorittanut oppilas arvioidaan vielä luokka-asteen määrittämiseksi.

Oppilas sijoittuu pääsääntöisesti ikäluokkansa mukaiseen ryhmään. Oppilaan tieto-taitotasoa arvioidaan matematiikassa ja äidinkielessä (su / ea). Tulosten perusteella oppilas sijoitetaan hänelle parhaiten sopivaan ikäryhmään.

Kokeissa mitataan molempien kielten osaamista ikätasolle soveltuvalla tavalla. Kaikilla luokka-asteilla yksi testin osio on suomenkielinen ja espanjankielinen haastattelu. 1. Luokalla haastattelujen lisäksi on visuaalinen ryhmätehtävä, 2.-9. Luokkalaisilla luetun ymmärtäminen ja kirjoitustehtävä.

Koepäivänä:

 • Osallistuneiden oppilaiden vastaanotto.
 • 8.45 lyhyt info päivän järjestelyistä.
 • Ryhmäkokeet
 • Haastattelut (suomeksi ja espanjaksi)

Suosittelemme, että varaatte soveltuvuuskoepäivänä aikaa n. Klo: 14.30 saakka. Koepäivä voi päättyä aiemminkin riippuen haastattelujen ajankohdasta. Koska odottelu saattaa venyä, kannattaa päivään varautua eväillä. Koulun läheisyydessä on myös muutamia lounaspaikkoja ja kahvila, joissa on mahdollisuus pistäytyä odotusaikoina.

Haastatteluun tulee tuoda mukanaan oma lelu tai muu henkilökohtainen tärkeä esine.

Tietoa pääsykokeesta:

Koe sisältää seuraavat osiot:

 • luetun ymmärtäminen espanjaksi ja suomeksi
 • kirjoittaminen espanjaksi ja suomeksi.
 • haastattelut espanjaksi ja suomeksi.

Koe on sovellettu kullekin luokka-asteelle sopivaksi.

Tulokset

Soveltuvuuskokeiden tulokset elokuussa ilmoitellaan 2 päivää soveltuvuuskokeen jälkeen. Päätös on valituskelpoinen.

Lisätietoja:

Marc Cerdà, soveltuvuuskokeiden järjestäjä, marc.cerda@edu.hel.fi

Jukka Tolvanen, virka-apulaisrehtori, jukka.tolvanen@hel.fi.